Meer info
OPLEIDINGEN
Basisopleiding algemeen maatschappelijk werk – Hogeschool Gent Basisopleiding preventieadviseur – Idewe Basisopleiding vertrouwenspersonen – Idewe Postgraduaat Bemiddeling – Universiteit Gent Erkend familiaal bemiddelaar – Federale bemiddelingscommissie Loopbaancoaching – Sparkle Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme – Het Ontwikkelingsinstituut
METHODIEKEN
Mijn begeleidingswerk als coach is gebaseerd op de waarderende benadering en het oplossingsgericht werken, en bestaat eruit om personen terug in hun eigen kracht te zetten. Ik zet in op een empowermentgerichte en outreachende aanpak waar vertrouwen en zelfwaarde centraal staan. Als bemiddelaar neem ik vooral de rol op van procesbeheerder. Ik bemiddel momenteel vooral in thema’s rond familiezaken. Naast het aanbieden van een platform om te ventileren, maak ik gebruik van de interest-based onderhandelingsmethode, met als doel om tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Centraal in bemiddeling staat voor mij het ‘teruggeven van het conflict aan de partijen’. Hen de kans geven hun meningsverschillen zelf terug in handen te nemen, zelf te onderhandelen en na te denken over oplossingen.
ERVARING
In mijn loopbaan heb ik steeds de sociale insteek vanuit mijn basisopleiding ‘maatschappelijk werk’ geïntegreerd. Zo heb ik jarenlang ervaring als teamcoach en medewerker van een externe dienst voor bescherming en preventie op het werk. Niet alleen mijn vaardigheden, maar ook mijn persoonlijkheid is deze van een bruggenbouwer. Vanuit deze gedrevenheid ben ik mijn eigen zaak ‘Parallel’, waar ik bemiddeling en coaching aanbied, opgestart. Dit combineer ik met mijn huidige functie als brugfiguur in het onderwijs bij het CLB en de vierderwereldgroep ‘Mensen voor Mensen’ te Aalst. Ik vind het verrijkend om te kunnen bijdragen aan de participatie en het welbevinden van kwetsbare personen. Zowel op vlak van werk, persoonlijk en psychosociaal welbevinden als in relaties, bied ik ondersteuning.
What makes me sparkle?
Werken mét en voor mensen geeft mij energie. Het is mijn passie om in verbinding te gaan met anderen en hen te ondersteunen in hun proces. Als die anderen in beweging komen, weloverwogen persoonlijke keuzes maken en balans vinden in hun leven gaan mijn ogen blinken. Zinvolle dingen doen en ’t verschil kunnen maken dragen bij aan mijn persoonlijk geluk.
Aline De Zutter Parallel – Bemiddeling en coaching Oudendries 40, B-9550 Herzele 0479 82 42 90 info@alinedezutter.be www.alinedezutter.be
EVENWICHT Balans vinden in je leven is een hele kunst. We lopen onszelf dikwijls voorbij. Ik streef zelf dagelijks naar een persoonlijk evenwicht, omdat ik voel dat dit bijdraagt aan mijn geluk. BLOEIEN Ik geloof dat er in ieder van ons een zaadje is geplant. Mits de juiste voedingsstoffen en de gepaste zorg krijgt dit zaadje de kans om open te bloeien tot een prachtige bloem. Ik geloof dat elkéén in zijn juiste context kan openbloeien tot iemand op zijn best. GOED IN JE VEL ZITTEN De staat waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt, heeft een grote invloed op zijn dagelijks leven. Ook in mijn werkomgeving wil ik met veel energie en goesting aan de slag gaan. Ik streef ernaar om mijn passie en gedrevenheid af te stralen op mijn professionele activiteiten.
Aline De Zutter Loopbaancoach ( Zottegem)
back