Hans Loopbaancoach ( xxx)
Meer info
OPLEIDINGEN
Postgraduaat inspirerend coachen
WAARDEN
Luisteren Ik vind dat de vraag 'Hoe gaat het?' vaak onderschat wordt. Waarom? Omdat het een nietszeggende beleefdsheidvorm kan worden. Maar als je na die vraag ook echt en oprecht de tijd neemt om naar het antwoord te luisteren dan creëer je ruimte... Die ruimte en tijd wil ik ook echt geven aan anderen. Ik wil een Compagnon De Route zijn die, waar nodig even meewandelt en oprecht vraagt hoe het gaat, zodat je daarna nog beter weet wat de route is die je echt wilt bewandelen. Positiviteit Positiviteit in de vorm van humor en speelsheid. Waar het kan wil ik het kind in mezelf ruimte geven om te spelen en plezier te halen uit wat de omstandigheden me bieden. Ik zoek ook bij anderen steeds opnieuw naar de sparkle of de genster. Hoe? Gewoon, door tijdens een gesprek te scannen naar het moment dat die ogen beginnen te blinken en daar dan op voort te bouwen. De groene stilte Wat wil ik heel graag bereiken? En hoe kan ik op dat punt komen, dat is telkens weer de vraag voor mij. Hoe komen de antwoorden op die vragen? Soms helemaal niet, maar vaak door eerst een rustpunt te vinden voor ik weer richting actie ga. Dat punt vind ik het beste door de stilte en de natuur op te zoeken. Daar, in die groene stilte komen vaak antwoorden en weet ik ook het beste wat zinvol aanvoelt voor mij. Als ik dan ook echt luister … komen de bewustere keuzes richting balans vanzelf.
ERVARING
Ik werkte vijftien jaar als opvoeder/begeleider. De eerste drie jaar deed ik dat als studiemeester in een internaat, daarna als begeleider van mensen met een beperking. Een job die ik met hart en ziel deed, ik kreeg er ook heel veel terug van de bewoners en heb er heel veel geleerd over individuele begeleiding van mensen.
What makes me sparkle?
Heel veel zaken :-) Zingen, coachen, wandelen, voor dieren zorgen, voorlezen en poppenkast spelen voor mijn kinderen, zelf verhalen schrijven, ideeën bedenken en uitwerken voor spelen/workshops, stilte en natuur opzoeken om te herbronnen, gelijk welke bibliotheek… vooral dan als er ook een mooie stilte hangt
Hans geen gegevens gevonden
METHODIEK
inspirerend coachen